Wettelijk toezicht

AI impressie van gebouw De Nederlandsche Bank

Vergunning en Toezicht

Pinstoring.com is technisch dienstverlener en staat daarom niet onder wettelijk toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en heeft geen vergunning als betaalprovider van De Nederlandsche Bank (DNB).

Een vergunning is wettelijk niet nodig, omdat wij geen derdengelden beheren of betalingen verwerken via een derdenrekening.

Pinstoring is slechts technisch dienstverlener.

De betalingen worden altijd direct uitgevoerd via de banken en bankrekeningen van de betrokken partijen, namelijk de klant/Acceptant en de consument. Hierdoor blijft de betaling onder toezicht van de bank van de klant/verkoper en de consument.

Informatie aan DNB

Pinstoring.com heeft DNB geinformeerd over haar activiteiten en werkt samen met DNB om haar activiteiten transparant te houden en eerlijk en verantwoord gebruik van de QR diensten van Pinstoring.com te waarborgen.  

Technische dienstverleners (definitie DNB)

"Een onderneming die enkel diensten levert die betaaldiensten ondersteunen, wordt niet als betaaldienstverlener aangemerkt. Van belang hierbij is dat de (technische) ondersteuner zelf nooit in het bezit komt van de gelden."

bron: website van De Nederlandsche Bank:
https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht/sectoren/betaalinstellingen/vergunningaanvraag-betaaldiensten-overzichtspagina/diensten-waarvoor-geen-vergunning-nodig-is/

Pinstoring is technisch dienstverlener volgens de definitie van DNB.

Lees ook: de disclaimer

Diensten waarvoor geen vergunning nodig is
In artikel 1:5a, tweede lid van de Wet op het financieel toezicht (Wft) staat een aantal diensten omschreven die niet worden gekwalificeerd als betaaldiensten.

WhatsApp